Aktualności

Kontakt:
Przypięty
Opublikowano: 2020-02-09

Pracujemy w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

tel. 22 299 47 79

Obsługa zleceń krajowych: zlecenia@lmlogistic.pl

Obsługa zleceń międzynarodowych: handlowy@lmlogistic.pl

Faktury, pobrania, płatności: biuro@lmlogistic.pl

Reklamacje: reklamacje@lmlogistic.pl

Cennik usług dodatkowych - przesyłki paletowe
Przypięty
Opublikowano: 2019-10-01

W celu ujednolicenia opłat dodatkowych do przesyłek paletowych zaktualizowany został cennik usług dodatkowych.

Cennik usług dodatkowych obowiązuje od dnia 1.10.2019.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Usługi dodatkowe

Cena

Zwrot potwierdzonych dokumentów w formie elektronicznej  (e-POD); za sztukę

10 zł

Zwrot potwierdzonych dokumentów w formie papierowej; za sztukę

20 zł

Awizacja dostawy telefonicznie/e-mail; umówienie dostawy z odbiorcą 

10 zł

Anulowanie zlecenia po wprowadzeniu go do systemu

10 zł za zlecenie

Korekta danych w zleceniu (opłata dodatkowa plus ponowne przeliczenie frachtu wg prawidłowych parametrów)

20 zł za zlecenie

Zmiana adres doręczenia przesyłki po jej odebraniu

100% frachtu

Dopłata za dostawę na wyznaczony dzień (inny niż wynika to ze standardowego czasu dostawy; wymaga każdorazowego potwierdzenia przez LM LOGSTIC)

+ 40 zł za przesyłkę

Dostawa do godziny 8:00  (wymaga każdorazowego potwierdzenia przez LM LOGSTIC)

+ 120 zł za przesyłkę + wycena wg cennika

Dostawa do godziny 10:00 (wymaga każdorazowego potwierdzenia przez LM LOGSTIC)

+ 90 zł za przesyłkę + wycena wg cennika

Dostawa do godziny 12:00 (wymaga każdorazowego potwierdzenia przez LM LOGSTIC)

+ 70 zł za przesyłkę + wycena wg cennika

Dopłata za odbiór/dostawę przesyłki w węższym przedziale godzinowym niż 8:00-16:00; wymaga każdorazowego uzgodnienia z LM LOGISTIC; dopłata minimalna

+ 50 zł za przesyłkę + wycena wg cennika

Postój samochodu pod załadunkiem/rozładunkiem powyżej 30 minut za każde rozpoczęte 15 minut;

50 zł

Dodatek za podstawienie auta do odbioru/dostawy do 3,5t DMC wynikający z ograniczenia tonażowego na drodze dojazdowej do nadawcy lub odbiorcy

40% frachtu minimum 100 zł + wycena wg cennika

Brak możliwości odbioru przesyłki niezależny od Przewoźnika

50% stawki, nie mniej niż 50 zł dla przesyłek paletowych;

Druga i każda kolejna próba dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Przewoźnika

+ 50% stawki, nie mniej niż 50 zł

Opłata za neutralizację dokumentów i adresów odbioru i dostawy

+ 50 zł za przesyłkę

Opłata za przeklejenie etykiet na magazynie

+ 20 zł za przesyłkę

Składowanie przesyłki powyżej 2 doby

10 zł za każdy dzień za paletę

Weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki (opłata dodatkowa plus ponowne przeliczenie frachtu wg prawidłowych parametrów)

+ 50 zł za paletę

Przekroczenie wagi palety powyżej 1200 kg

100 zł za każdy 1 kg powyżej wagi 1200 kg

Nadanie przesyłki niezgodnej z Regulaminem w tym substancji niebezpiecznych

500 zł + wycena wg cennika

ADR

+ 40% do ceny przesyłki

Przepakowanie przesyłki

50 zł za każde rozpoczęte 100 kg wagi nie mniej niż 50 zł

Przesyłka zwrotna

+ 100% frachtu

Nadanie przesyłki (krajowej) poza systemem lmlogistic.pl

+ 10 zł za przesyłkę

Faktura papierowa - wystawienie dokumentu papierowego zamiast e-faktury

10 zł za dokument

Opóźnienia w realizacji zleceń paletowych
Opublikowano: 2019-07-03

W związku ze zwiększoną ilością przesyłek występują opóźnienia w realizacji zleceń. Czas odbiorów jak i dostaw może być wydłużony. Czas realizacji usługi dla kodów obsługiwanych przez o.Szczecin i o. Koszalin wynosi minimum 3 dni robocze. Za utrudnienia przepraszamy.

Opłaty paliwowe dla miesiąca czerwiec 2019
Opublikowano: 2019-06-01
Opłaty paliwowe dla miesiąca czerwiec 2019 - Easy Truck 10,5% - Rhenus 15,92% - Hellmann 30,54% - DPD 13% - DHL 17% - Przesyłka Paletowa PP 14,19% - LXS 17%
Opłaty paliwowe dla miesiąca maj 2019
Opublikowano: 2019-05-01
Opłaty paliwowe dla miesiąca maj 2019 wynoszą: - Easy Truck 10,5% - Rhenus 14,42% - Hellmann 30,54% - DPD 14,1% - DHL 16,5% - Przesyłka Paletowa PP 14,19% - LXS 17%
Opłaty paliwowe dla miesiąca kwiecień 2019
Opublikowano: 2019-04-01
Opłaty paliwowe dla miesiąca kwiecień 2019 wynoszą: - Easy Truck 8,8% - Rhenus 14,42% - Hellmann 28,89% - DPD 13% - DHL 16,5% - Przesyłka Paletowa PP 11,19% - LXS 17%